koncentracja

Słownik języka polskiego PWN*

koncentracja
1. «gromadzenie ludzi, obiektów itp. w jednym miejscu»
2. «skupienie działań dla osiągnięcia jakiegoś celu»
3. «intensywne skupienie uwagi na wybranym przedmiocie, zjawisku czy sytuacji»
4. zob. stężenie

• koncentracyjny • koncentrować
koncentracja kapitału «proces zwiększania się siły ekonomicznej przedsiębiorstw przez rozwój spółek akcyjnych lub przez fuzje»
koncentracja produkcji «proces zwiększania się siły ekonomicznej przedsiębiorstw poprzez zwiększanie ich udziału w danym rynku oaz poszerzanie zakresu produkcji»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego