konferencja

Wielki słownik ortograficzny PWN

kon•feren•cja -cji, -cję; -cji: konferencja genewska, konferencja jałtańska, konferencja helsińska, ale: Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (skrót: KBWE), Konferencja Episkopatu Polski ,
kurs-kon•feren•cja kur•su-kon•feren•cji, kurs-kon•feren•cję; kursów-kon•feren•cji a. kursokonferencja

Słownik języka polskiego PWN

konferencja
1. «spotkanie przedstawicieli jakichś instytucji lub organizacji w celu omówienia określonych zagadnień»
2. «odmiana gruszy o późno dojrzewających owocach; też: owoc tej odmiany»
3. «wystąpienie kapłana lub osoby świeckiej w czasie mszy lub poza nią, poświęcone tematyce religijnej, etycznej itp.»
4. «w amerykańskiej lidze hokeja lub koszykówki: grupa eliminacyjna obejmująca zespoły określonej części kraju»

• konferencyjny • konferencyjka • konferować
konferencja na najwyższym szczeblu «konferencja, w której uczestniczą głowy państw lub premierzy»
konferencja prasowa «spotkanie, na którym znana osoba odpowiada na pytania dziennikarzy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Konferencja Wschodnia, Konferencja Zachodnia
31.05.2011
Czy użycie słowa konferencja przy nazwach grup w NBA czy NHL (Western Conference, Eastern Conference) jest językowo poprawne? To powszechnie używane słowo, ale czasami słychać oburzenie.
Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu
15.01.2019
Szanowni Państwo!
Mam kłopot z Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Katowicach. Nie chodzi o problemy klimatyczne naszej planety, tylko o pisownię wspomnianych zmian klimatu: jak powinno się je pisać, przywołując nazwę konferencji: wielką czy małą literą?
z poważaniem
Jolanta
konferencja na temat…
18.09.2002
Czy w zdaniu typu: „Konferencja nt. «Autorytet nauczyciela…»” wyraz autorytet napisany w mianowniku jest poprawnie użyty, czy należałoby napisać autorytetu? Dziękuję za pomoc.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w tak nędznej kondycji artystycznej. Jesteśmy w drzwiach?" - otwierający Nadzwyczajną Konferencję Związku Artystów Scen Polskich, która odbyła się w Warszawie 13...
  • ... departamentu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych Ministerstwa Gospodarki.

    Uczestnicy
    konferencji, z którymi rozmawialiśmy, przyznawali, że przybyli na nią, bo jej...
  • ... nie wyraził żalu. Izrael żąda usunięcia instalacji, grożąc zbojkotowaniem przyszłej konferencji na temat ludobójstwa, ale Szwecja nie zamierza ugiąć się pod...

Encyklopedia PWN

ang. odmiana gruszy, wyhodowana 1884;
wielostronne forum negocjacji rozbrojeniowych działające w ramach ONZ;
Konferencja „Szczyt Ziemi”, Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój”, Konferencja w Rio,
ekol. konferencja zorganizowana 3–14 VI 1992 w Rio de Janeiro z udziałem przywódców i przedstawicieli 162 państw świata oraz wielu organizacji międzynarodowych.
konferencja dyplomatyczna państw europejskich (bez Albanii), Kanady i USA (1973–75), poświęcona opracowaniu zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa europejskiego i współpracy między państwami, zakończona przyjęciem Aktu końcowego;
konferencja episkopatu, konferencja biskupów,
zgromadzenie ogółu biskupów katol. (ordynariuszy, sufraganów, emerytowanych) z danego państwa (regionu, kontynentu),
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!