konsul

Wielki słownik ortograficzny PWN

kon•sul -la; -lowie, -lów

Słownik języka polskiego PWN

konsul
1. «stały przedstawiciel jakiegoś państwa za granicą»
2. «w starożytnym Rzymie: jeden z dwu najwyższych urzędników republiki sprawujących władzę cywilną i wojskową»
3. «tytuł każdego z trzech członków rządu pierwszej republiki francuskiej»

• konsulowski

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego