kontrolować

Słownik języka polskiego PWN*

kontrolować
1. «sprawdzać, badać coś»
2. «sprawować nad kimś lub nad czymś nadzór»
3. «dominować w jakiejś dziedzinie»
kontrolować się
1. «sprawdzać samego siebie, panować nad sobą»
2. «sprawdzać się wzajemnie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego