konwencjonalizm

Słownik języka polskiego PWN*

konwencjonalizm
1. «stosowanie się do przyjętych w życiu społecznym konwencji»
2. «posługiwanie się w utworze literackim, dziele sztuki itp. określoną konwencją artystyczną»
3. «pogląd w filozofii nauki głoszący, że obok doświadczenia i rozumowania w nauce istotną rolę odgrywa umowność terminologii, twierdzeń i teorii»

• konwencjonalistyczny • konwencjonalista

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego