korespondencja

Słownik języka polskiego PWN*

korespondencja
1. «utrzymywanie kontaktu z kimś poprzez wymianę listów»
2. «zbiór otrzymanych lub wysłanych listów»
3. «reportaż z terenu przesyłany przez korespondenta»
4. «odpowiedniość między zjawiskami»

• korespondencyjny • korespondencyjnie • korespondować
tajemnica korespondencji «zasada, że wiadomości zawarte w cudzym piśmie przeznaczone są wyłącznie dla adresata»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego