krążenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

krążyć -żę, -żą; krąż, krąż•cie

Słownik języka polskiego PWN*

krążenie «stały obieg krwi w obrębie serca i naczyń krwionośnych»
• krążeniowy
krążenie pozaustrojowe «sztuczne utrzymywanie krążenia krwi z pominięciem serca, za pomocą specjalnego aparatu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego