krążyć

Wielki słownik ortograficzny PWN

krążyć -żę, -żą; krąż, krąż•cie

Słownik języka polskiego PWN

krążyć
1. «wykonywać ruch kołowy, zataczać kręgi»
2. «posuwać się okrężną drogą, zmieniając kierunek, czasem błądząc»
3. «być podawanym każdemu po kolei»
4. «być powtarzanym, przekazywanym przez wiele osób»
5. «o płynach: obiegać jakiś układ»
krążenie «stały obieg krwi w obrębie serca i naczyń krwionośnych»
• krążeniowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego