krak

Wielki słownik ortograficzny PWN

Krak (legendarny założyciel Krakowa) -ka, -kiem a. Krakus
Kraków -kowa, -kowie; przym.: krakowski
Kraków-Płaszów Krakowa-Płaszowa, Krakowie-Płaszowie
Uniwer•sytet Ekonomicz•ny w Krakowie Uniwer•sytetu Ekonomicz•nego w Krakowie (skrót: UEK)
Uniwer•sytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwer•sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (skrót: UPJPII)

Porady językowe

Kraków-Łagiewniki
12.12.2005
Dzień dobry!
Chciałbym zapytać o poprawną wersję zapisu nazwy dzielnicy miasta: Kraków-Łagiewniki. W piśmiennictwie można spotykać się z różnymi odmianami (razem, osobno lub bez myślnika), np. Kraków - Łagiewniki, Kraków Łagiewniki.
Dziękuję,
Ryszard Paluch
Kraków i Wrocław
21.05.2007
Proszę o podanie odmiany przez przypadki nazw Wrocław i Kraków. Chodzi mi o celownik.
Dziękuję.
Rynek Główny w Krakowie (dopuszczalnie, wyjątkowo: Rynek, Rynek krakowski, krakowski Rynek)
9.05.2017
Chciałam zapytać, który zapis jest poprawny:
  1. krakowski rynek
  2. Krakowski Rynek
  3. krakowski Rynek,

a może kolejność ma być odwrotna – najpierw rynek, a potem krakowski.
Dodam, że nie chodzi mi o jakiś konkretny adres typu Kraków, Rynek 6.

Dziękuję

Ciekawostki

Dlaczego Kraków to Kraków?
Różne są opinie na temat pochodzenia tej nazwy. Aleksander Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego (Wiedza Powszechna, Warszawa 1989) wywodzi ją od kraka, czyli kruka.
Słowo Kraków piszemy wielką literą.
Odmienia się w zasadzie regularnie:
Dokąd jedziesz? Do Krakowa. Które miasto w Polsce chciałbyś odwiedzić? Kraków.
Mówimy „Nie od razu Kraków zbudowano”, mając na myśli to, że do osiągnięcia celu potrzeba czasu.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wszystkich Oddziałach (oprócz OGa). Autorami SHH są pracownicy Oddziału w Krakowie z dr J. Filimowskim, którzy też aktywnie uczestniczą we wdrażaniu...
  • ... stycznia w Galerii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" przy Rynku Głównym w Krakowie otwarta została wystawa fotograficzna "Kościoły polonijne w archidiecezji chicagowskiej". Krakowska...
  • ... spotkanych ludzi), udaliśmy się z powrotem do Zakopanego, zostawiając w Krakowie starszą panią, uczestniczkę pielgrzymki. Ksiądz proboszcz w asyście czterech księży...

Encyklopedia PWN

legendarny założyciel Krakowa, także jego eponim;
Krak des Chevaliers
[kra de szewaljẹ],
Qal‘at al-Ḥiṣn,
twierdza w zach. Syrii, w muhafazie Hims, na wysokim, wąskim, stromym wzgórzu górującym nad m. Al-Kalala;
miasto wojewódzkie (województwo małopolskie), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej, Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Prądnikiem, Dłubnią (lewe), Wilgą (prawy); powiat grodzki, siedziba powiatu krakowskiego.
wąwóz skalny w Tatrach Zachodnich, we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej, wcięty w podnóża Ciemniaka, między grzbietami Żaru (1560 m) oraz Saturna (1391 m) i Wysokiej Turni (1643 m);
archeol. rozległy kompleks pradziejowego, starożytnego i średniowiecznego osadnictwa (ok. 100 km2), rozpoznany w czasie wykopalisk w okresie budowy Huty im. Lenina (obecnie Huty im. Sendzimira) i przyległej dzielnicy mieszkaniowej, położony na lewym brzegu Wisły, we wschodniej części Krakowa na gruntach kilkunastu wsi, z których kilka (m.in. Bieńczyce, Krzesławice) już nie istnieje;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego