krak

Wielki słownik ortograficzny PWN

Krak (legendarny założyciel Krakowa) -ka, -kiem a. Krakus
Kraków -kowa, -kowie; przym.: krakowski
Kraków-Płaszów Krakowa-Płaszowa, Krakowie-Płaszowie
Uniwer•sytet Ekonomicz•ny w Krakowie Uniwer•sytetu Ekonomicz•nego w Krakowie (skrót: UEK)
Uniwer•sytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwer•sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (skrót: UPJPII)

Porady językowe

Ośrodek Szkolenia Kierowców (np. „Elka”, „Driver”, „Rondo”, „Krak-SA” itp.); Szkoła Jazdy (np. „Luz”, „Orzeł”, „Klakson” itp.).
31.05.2019
Chciałabym zapytać o pisownię nazw szkół nauki jazdy. Czy określenie Ośrodek Szkolenia Kierowców jest zawsze częścią oficjalnej nazwy, czy można je zastąpić np. Szkołą jazdy. A jeśli jednak właściciele decydują o nazwie, co zrobić, jak pisać, gdy na przykład na stronie internetowej zapisana jest ona w nieprawidłowy sposób (Auto Szkoła, Autoszkoła, Auto-szkoła). Czy wszystkie wymienione warianty należy zapisywać wielkimi (dużymi) literami? I czy powielać nazwę z błędem?
Kraków-Łagiewniki
12.12.2005
Dzień dobry!
Chciałbym zapytać o poprawną wersję zapisu nazwy dzielnicy miasta: Kraków-Łagiewniki. W piśmiennictwie można spotykać się z różnymi odmianami (razem, osobno lub bez myślnika), np. Kraków - Łagiewniki, Kraków Łagiewniki.
Dziękuję,
Ryszard Paluch
Kraków i Wrocław
21.05.2007
Proszę o podanie odmiany przez przypadki nazw Wrocław i Kraków. Chodzi mi o celownik.
Dziękuję.

Ciekawostki

Dlaczego Kraków to Kraków?
Różne są opinie na temat pochodzenia tej nazwy. Aleksander Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego (Wiedza Powszechna, Warszawa 1989) wywodzi ją od kraka, czyli kruka.
Słowo Kraków piszemy wielką literą.
Odmienia się w zasadzie regularnie:
Dokąd jedziesz? Do Krakowa. Które miasto w Polsce chciałbyś odwiedzić? Kraków.
Mówimy „Nie od razu Kraków zbudowano”, mając na myśli to, że do osiągnięcia celu potrzeba czasu.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wszystkich Oddziałach (oprócz OGa). Autorami SHH są pracownicy Oddziału w Krakowie z dr J. Filimowskim, którzy też aktywnie uczestniczą we wdrażaniu...
  • ... stycznia w Galerii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" przy Rynku Głównym w Krakowie otwarta została wystawa fotograficzna "Kościoły polonijne w archidiecezji chicagowskiej". Krakowska...
  • ... spotkanych ludzi), udaliśmy się z powrotem do Zakopanego, zostawiając w Krakowie starszą panią, uczestniczkę pielgrzymki. Ksiądz proboszcz w asyście czterech księży...

Encyklopedia PWN

legendarny założyciel Krakowa, także jego eponim;
Krak des Chevaliers
[kra de szewaljẹ],
Qal‘at al-Ḥiṣn,
twierdza w zach. Syrii, w muhafazie Hims, na wysokim, wąskim, stromym wzgórzu górującym nad m. Al-Kalala;
miasto wojewódzkie (województwo małopolskie), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej, Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Prądnikiem, Dłubnią (lewe), Wilgą (prawy); powiat grodzki, siedziba powiatu krakowskiego.
wąwóz skalny w Tatrach Zachodnich, we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej, wcięty w podnóża Ciemniaka, między grzbietami Żaru (1560 m) oraz Saturna (1391 m) i Wysokiej Turni (1643 m);
archeol. rozległy kompleks pradziejowego, starożytnego i średniowiecznego osadnictwa (ok. 100 km2), rozpoznany w czasie wykopalisk w okresie budowy Huty im. Lenina (obecnie Huty im. Sendzimira) i przyległej dzielnicy mieszkaniowej, położony na lewym brzegu Wisły, we wschodniej części Krakowa na gruntach kilkunastu wsi, z których kilka (m.in. Bieńczyce, Krzesławice) już nie istnieje;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego