krakus

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Krakus (legendarny założyciel Krakowa) -sa, -sie a. Krak
krakus (żart. o mieszkańcu Krakowa; żołnierz) -sie; ci -si, te -sy, -sów

Słownik języka polskiego PWN*

krakus
1. pot. «mieszkaniec Krakowa»
2. «żołnierz lekkiej kawalerii polskiej z okresu Księstwa Warszawskiego i powstania listopadowego»
3. «w okresie międzywojennym: uczestnik wojskowego przysposobienia konnego»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego