krasa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

krasa -sie, -sę
Kras (płaskowyż w Słowenii) -su, -sie
kras (geol.) -su, -sie: Kras Morawski, Kras Słowacki

Słownik języka polskiego PWN*

krasa «piękno, uroda»
kras
1. «proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne»
2. «formy morfologiczne i zjawiska powstałe w wyniku tego procesu; też: obszar, na którym ten proces występuje»

• krasowy

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego