piękno

Słownik języka polskiego PWN*

piękno
1. «zespół cech, który sprawia, że coś się podoba»
2. «wysoka wartość moralna»
piękno- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na piękność tego, co nazywa drugi człon złożenia»
piękny
1. «odznaczający się pięknem kształtów, barw, dźwięków itp.»
2. «mający dużą wartość moralną»
3. «mający najlepsze cechy swojego gatunku, rodzaju itp. lub będący doskonałym w jakiejś dziedzinie»
4. «duży, pokaźny»
5. iron. «nie taki, jakiego się oczekuje»

• pięknie • piękniutki
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego