krytykant

Wielki słownik ortograficzny PWN*

krytykant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

krytykanctwo «niesłuszne i nierzeczowe krytykowanie czegoś; też: skłonność do takiego krytykowania»
• krytykancki • krytykant • krytykantka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego