kultywować

Słownik języka polskiego PWN*

kultywować
1. «utrzymywać i rozwijać jakieś tradycje, zwyczaje, wartości itp.»
2. «wykonywać prace rolnicze w celu przygotowania gleby pod uprawę»
3. «uprawiać określone gatunki roślin»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego