lektura

Słownik języka polskiego PWN*

lektura
1. «czynność czytania»
2. «to, co się czyta lub co należy przeczytać»
3. «spis książek przeznaczonych do przeczytania»

• lekturowy
lektura kursoryczna «czytanie nieprzerywane objaśnieniami, z położeniem nacisku na odpowiednie akcentowanie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego