likwidacja

Słownik języka polskiego PWN*

likwidacja
1. «zniesienie, usunięcie lub rozwiązanie czegoś»
2. pot. «zabicie kogoś na polecenie jakiejś organizacji»
3. «postępowanie zmierzające do uregulowania spraw organizacyjnych i majątkowych rozwiązywanego przedsiębiorstwa lub organizacji»
4. «w bankowości: obliczanie i spłacanie należności»
5. daw. «policzenie sobie kosztów i wydatków z powodu jakiejś czynności; też: rachunek zawierający zestawienie kosztów»

• likwidacyjny • likwidować

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego