luźny

Słownik języka polskiego PWN*

luźny
1. «nieprzylegający, nieobcisły»
2. «taki, którego poszczególne elementy nie są ściśle złączone»
3. «niełączący się bezpośrednio z tematem»
4. pot. «zachowujący się swobodnie, bez skrępowania»
5. pot. «mający wolny czas»
6. pot. «pusty, nieprzepełniony»

• luźno, luźnie • luźność
skały luźne «skały o składnikach mineralnych niespojonych ze sobą, np. piasek»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego