swobodny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

swobodny
1. «niepodlegający przymusowi ani ograniczeniom»
2. «zachowujący się w sposób naturalny; też: cechujący zachowanie takiej osoby»
3. «mający niezajęty czas w danej chwili»
4. «o czasie: nieprzeznaczony na wykonanie pracy, obowiązków»
5. «nieskrępowany zakazami moralnymi»
6. «o procesach, czynnościach, zjawiskach: niczym nieograniczony»
7. «odbiegający od oryginału lub od rzeczywistości»
8. «o stroju: niekrępujący ruchów»
9. «niczym nieograniczony w przestrzeni»
rytm swobodny muz. «rytm asymetryczny niedający się ująć w takty»
postawa swobodna «postawa przyjmowana przez żołnierzy na komendę – spocznij»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego