ludowa

Wielki słownik ortograficzny PWN

Pol•ska Rzecz•po•spolita Ludowa DCMs. Pol•skiej Rzeczy•po•spolitej (a. Rzecz•po•spolitej) Ludowej, B. Pol•ską Rzecz•po•spolitą Ludową, N. Pol•ską Rzeczą•po•spolitą (a. Rzecz•po•spolitą) Ludową (skrót: PRL)
ludowy; -wi: działacze ludowi, ale: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza (skrót: LSW)
Towarzystwo O•światy Ludowej Towarzystwie O•światy Ludowej (skrót: TOL)

Słownik języka polskiego PWN

demokracja ludowa «ustrój w państwach komunistycznych, w założeniu demokratyczny, w rzeczywistości totalitarny»
etymologia ludowa «nienaukowa etymologia, oparta na przypadkowych skojarzeniach»
gawęda ludowa «gatunek literatury ludowej, mający formę przekazu ustnego»
gwara ludowa «mowa ludności wiejskiej jakiegoś obszaru»
literatura ludowa «podania, pieśni, legendy itp., związane z życiem i kulturą wsi, zwykle anonimowe, przekazywane ustnie»
łacina ludowa «łacina, którą posługiwali się mieszkańcy prowincji rzymskich i lud rzymski, będąca historyczną podstawą języków romańskich»
szkoła elementarna, ludowa daw. «szkoła dająca minimum wykształcenia, odpowiednik dzisiejszej szkoły podstawowej»
ludowy
1. «dotyczący wsi i chłopów, a zwłaszcza ich tracycji»
2. «dotyczący ludu jako grupy społecznej składającej się z robotników i chłopów»
3. «przeznaczony dla ogółu społeczeństwa»

• ludowo • ludowość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Chiny Ludowe i Chiny ludowe
14.10.2013
Szanowni Państwo,
jak powinniśmy pisać: Chiny Ludowe, Polska Ludowa czy też Chiny ludowe, Polska ludowa? W literaturze spotykam oba te zapisy…
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam

Modernizacja interpunkcyjna pieśni ludowej

28.10.2020

Szanowni Państwo,

czy w tekstach ludowych obowiązują takie same zasady interpunkcyjne jak w tekstach współczesnych? Przykład: pieśń „Zaświeć niesiądzu” (czyli: „Zaświeć, miesiącu”). Po czasowniku „zaświeć” powinien być przecinek, jednak nie znalazłam go w żadnym z dostępnych mi źródeł z zapisem tekstu tej pieśni. Czy przygotowując ten tekst do wydania w zbiorze pieśni dla dzieci, powinnam uwzględnić przecinek? Czy jednak zachować oryginalną pisownię?

Pozdrawiam serdecznie

Czytelniczka

przykłady etymologii ludowej
14.05.2008
Czy istnieje pokrewieństwo między wyrazami obłok i obły? Czy istnieje pokrewieństwo między wyrazem agrest i formantem agro-?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... gazet.
  (PAP)  Partia Aznara nie potępiła Franco

  HISZPANIA Rządząca Partia
  Ludowa premiera Jose Marii Aznara zablokowała próbę potępienia powstania gen. Francisco...
 • ... się do obowiązujących przepisów i wytycznych terenowo właściwych organów władzy ludowej. Jest on osobiście odpowiedzialny wobec wspólnoty pracujących i jej organów...
 • ... wieków poddawany był wpływom kleru. Ksiądz miał obowiązek przewidzieć, chronić. Ludowi się wybacza.
  - A proboszczowi się nie wybacza, dlatego że go...

Encyklopedia PWN

bezimienna twórczość ściśle związana z życiem i kulturą społeczności wiejskiej, będąca częścią folkloru;
sztuka społeczności wiejskiej, przez nią tworzona bądź dla niej przeznaczona, powstała z potrzeb materialnych i duchowych, z ambicji regionalnych i chęci pokazania swej pozycji społecznej oraz osiągnięć artystycznych.
muzyka ludu, rozumiana rozmaicie w zależności od przyjętej definicji ludu (na ogół nawiązywano do łac. populus ‘wspólnota wszystkich obywateli’ i vulgus ‘niższa warstwa społeczeństwa’);
Ludowa Partia Narodowa, ang. People’s National Party (PNP),
partia polit. Jamajki; zał. 1938 przez N.W. Manleya jako socjalistyczna;
Ludowa Partia Postępowa, ang. People’s Progressive Party (PPP),
partia polit. Gujany; powstała 1950 z inicjatywy Ch. Jagana i L.F. Burnhama jako radykalna partia o orientacji marksistowskiej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!