demokracja ludowa

Słownik języka polskiego PWN

demokracja ludowa «ustrój w państwach komunistycznych, w założeniu demokratyczny, w rzeczywistości totalitarny»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... odwiecznym popieraniu przez górali prawdziwego socjalizmu z ludzką twarzą i demokracji ludowej. Pismo firmowała Rada Narodowa, i ono też miało być organem...
  • ... korespondentów robotniczych i chłopskich stanowi jednocześnie urzeczywistnienie podstawowych założeń ustroju demokracji ludowej. Daje możliwość tysiącom robotników, chłopów, inteligentów pracujących, rozsianych po całym...
  • ... i ofiar kosztowała nas walka z reakcją i utrwalenie ustroju demokracji ludowej, ile wysiłku kosztowało wydźwignięcie kraju z ruin i spustoszeń.
    Świadomy...

Encyklopedia PWN

Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD),
holenderska partia liberalna, zał. 1948;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego