luperkalie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Luper•kalie -lii a. Luperkalia

Słownik języka polskiego PWN

Luperkalie, Luperkalia «w starożytnym Rzymie: święta ku czci boga Fauna»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego