madrepory

Słownik języka polskiego PWN*

madrepora, madreporowiec «koralowiec sześciopromienny żyjący w morzach podzwrotnikowych»
• madreporowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego