malowanie

Słownik języka polskiego PWN*

malowanie
1. «to, co zostało namalowane»
2. «coś pięknego»
malować
1. «pokrywać coś farbą lub lakierem»
2. «przedstawiać coś na papierze, płótnie itp. za pomocą rysunku i farb»
3. «robić makijaż»
4. «opisywać, przedstawiać coś lub kogoś plastycznie, barwnie»
malować się
1. «malować swoje ciało, zwłaszcza robić sobie makijaż»
2. «o uczuciach, przeżyciach: uzewnętrzniać się»
3. «być widocznym, widnieć na jakimś tle»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego