odbijać się

Słownik języka polskiego PWN

odbić sięodbijać się
1. «uderzywszy o coś, o kogoś, odskoczyć lub zmienić kierunek swego ruchu»
2. «zostać odbitym w lustrze lub w innej gładkiej powierzchni»
3. «zostać odciśniętym na czymś»
4. «oderwać się skokiem od ziemi»
5. odbijać się «wyróżniać się czymś od otoczenia»
6. «uzewnętrznić się gdzieś»
7. «wywrzeć na coś wpływ, zwykle niekorzystny»
8. «oddalić się od kogoś lub od czegoś»
9. «o tekście, rysunku: zostać skopiowanym za pomocą specjalnych urządzeń»
10. «o dźwięku, świetle itp.: zmienić kierunek ruchu, natrafiwszy na nieprzepuszczalną przeszkodę»

Porady językowe

Jakim echem się coś odbija?
11.12.2017
Podczas meczu piłkarskiego Legia-Górnik kibice pokazali transparent (Fanatyzm) odbijający się szerokim echem. Jeden z dziennikarzy zwrócił uwagę, że jest to błąd językowy. Prawidłowo powinno być głośnym echem. Powołał się na hasło echo z Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN, 2004. Napisano tam, że forma szerokim echem jest niepoprawna. Natomiast na sjp.pwn.pl w korpusie językowym widnieje kilkanaście przykładów użycia szerokim echem. Czy zatem obie wersje są obecnie poprawne?
coś odbiło się rykoszetem
15.06.2011
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy związku frazeologicznego odbijać się rykoszetem. Czy oznacza on wyłącznie negatywne konsekwencje czegoś? W jakich połączeniach składniowych się go używa? Zdanie: „Nieuwzględnienie przez nich odmowy odbije się rykoszetem negatywnie na skuteczności prawnej wydawanego wyroku” nie jest chyba poprawne?
Dziękuję!
Aleksandra
Matematyczne policzyć
17.05.2018
Matematycy posługują się często słowem policzyć tam, gdzie odpowiedniejsze byłoby raczej obliczyć, np. proszę policzyć następujące całki. Co ciekawe, policzyć pojawia się również tam, gdzie nie ma mowy ani o liczeniu, ile czegoś jest, ani o obliczaniu czegoś, np. policzyć grupy homologii (chodzi o wyznaczanie pewnych obiektów). Czy należy uznać to za element żargonu i nie przejmować się, czy jednak lepiej nie szafować słowem policzyć niejako wbrew jego znaczeniu w języku naturalnym?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tym modelu każdy wzrost dochodu oznacza automatycznie wzrost podatków, co odbija się ujemnie na wzroście dalszych wydatków konsumpcyjnych.
    Czytelnik nie powinien mieć...
  • ... nie popłynęła tutaj woda. Były społeczne komitety budowy. Ludzka inicjatywa odbijała się jednak co jakiś czas o mur niemocy. Były też dziesiątki...
  • ... pozostało po przepuszczeniu przez mętną i zakurzoną soczewkę, w końcu odbijało się w ich na wpół przymkniętych oczach.

    Kiedy podnosili głowy znad...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!