manageryzm

Słownik języka polskiego PWN*

menedżeryzm, menadżeryzm, manageryzm [wym. menedżeryzm, menadżeryzm]
1. «system kierowania przedsiębiorstwem przez menedżerów»
2. «koncepcja socjologiczna, głosząca, że rozwój społeczeństw uprzemysłowionych doprowadzi do powstania społeczeństwa menedżerów, którzy będą stanowić nową klasę rządzącą»

• menedżerysta

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego