maronitka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

maronit•ka (członkini Kościoła maronickiego) -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN*

maronita «członek wspólnoty chrześcijańskiej powstałej w VI w.»
• maronicki • maronitka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego