medytacja

Słownik języka polskiego PWN*

medytacja
1. «głębokie rozważanie jakiegoś problemu»
2. «w niektórych religiach i systemach filozoficznych: wprowadzenie umysłu w stan najwyższego skupienia, mające na celu samopoznanie, samodoskonalenie, kontakt z Bogiem lub będące celem samym w sobie»
3. «wiersz liryczny o charakterze refleksyjnym»
4. «średniowieczny utwór prozą poświęcony rozmyślaniom o męce Chrystusa»

• medytacyjny • medytować
medytacje «modlitwy i rozmyślania religijne; też: drukowany zbiór takich rozmyślań»
• medytacyjny

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego