metrum

Słownik języka polskiego PWN*

metrum
1. «schemat układu elementów językowych powtarzających się regularnie w wersach lub strofach, wyznaczający porządek rytmiczny wiersza»
2. «podstawowy schemat określający czas trwania nut oraz układ akcentów w obrębie taktu w utworze muzycznym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego