metryka

Wielki słownik ortograficzny PWN

metryka -yce, -ykę; -yk

Słownik języka polskiego PWN

metryka I
1. «dokument stwierdzający narodziny, chrzest, ślub lub śmierć jakiejś osoby»
2. «dokument poświadczający rodowód rasowego zwierzęcia»
3. «informacje o cechach lub pochodzeniu jakiejś rzeczy, umieszczane bezpośrednio na danym przedmiocie albo przechowywane w aktach»
4. «rodowód, pochodzenie; też: to, co świadczy o pochodzeniu»
5. daw.; zob. księga metrykalna.
6. «w dawnej Polsce: księgi kanclerskie i podkanclerskie zawierające dokumenty publiczne, wychodzące z kancelarii królewskiej»

• metrykalny • metryczka
metryka II
1. «nauka o miarach wierszowych i systemach wersyfikacyjnych»
2. «zbiór reguł dotyczących budowy wiersza; też: budowa wiersza»

• metryczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

„Ze zmianami” czy „z późniejszymi zmianami”?
24.11.2005
W pismach urzędowych, powołując przepis prawny, wskazuje się miejsce jego publikacji. Dyskusja w gronie przyjaciół skupiła się wokół tematu wskazywania w pismach urzędowych miejsc publikacji ustaw i rozporządzeń. Stąd pytanie, która forma zapisu jest właściwa: „Dz.U. nr xx poz. xx z póżniejszymi zmianami” czy „Dz.U. nr xx poz. xx ze zmianami”?
Pozdrawiam,
Barbara Biegańska
Architekt
7.02.2017
W metryce zgonu mojej praprababki z roku 1840 jest napisane, że rodzicami jej byli architekci i wymienione imiona. Sama praprababka była żoną młynarza. Czy słowo architekt mogło mieć inne znaczenie niż znane dzisiaj? Podobnie jak słowo aktorka w Nad Niemnem tłumaczone jest przez Jana Bohatyrowicza jako sukcesorka, dziedziczka.
Budny czy Budna?
31.10.2008
Witam!
Nazywam się Joanna Budny, moja mama, babka i prababka oraz wszystkie ciotki, kuzynki również mają na nazwisko Budny. Niestety moja siostra ma problem z nazwiskiem, ponieważ w jej szkole pojawił się polonista, który na kartkówkach poprawia jej nazwisko na Budna. Czy są ku temu jakieś podstawy?
Joanna Budny

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... oznacza, że oglądasz właśnie metrykę x-tego dokumentu, w którego metryce występuje zadana fraza, a tak w ogóle to takich dokumentów...
  • ... formalna metoda projektowania i ciągle nie ma dobrych miar i metryk przestrzeni i nie można z pewnością stwierdzić, kiedy stosować logikę...
  • ... ta wydaje tylko zgodę na wpisanie tego faktu na marginesie metryki chrztu. We Włoszech ateiści od lat walczą o sbattezzo ("odchrzczenie...

Encyklopedia PWN

metryka
[średniow. łacina matricula ‘katalog’, ‘opis’],
hist. księga wpisów wystawionych dokumentów i dokonywanych czynności publicznoprawnych dla różnych odbiorców, prowadzona w kancelarii panującego;
metryka
[średniow. łacina matricula ‘katalog’, ‘opis’],
prawo:
metryka
[gr. metrikós ‘dotyczący miary’],
mat. funkcja przyporządkowująca dowolnym 2 punktom przestrzeni metrycznej nieujemną liczbę (odległość w tej przestrzeni) d(x, y) spełniającą warunki: 1) d(x, y) = 0 ≡ x = y; 2) d(x, y) = d(y, x); 3) d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y).
metryka
[gr. metrikós ‘dotyczący miary’],
lit. nauka o rytmicznych formach wiersza, w węższym znaczeniu — o antycznym wierszu iloczasowym;
kilka serii ksiąg wpisów akt wystawianych przez pol. kancelarię król. (od poł. XVII w. także przez inne kancelarie);

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!