mieszkanie

Słownik języka polskiego PWN*

mieszkanie «pomieszczenie, w którym się mieszka»
• mieszkaniowy • mieszkanko
mieszkanie kwaterunkowe «mieszkanie przydzielone przez kwaterunek»
mieszkanie lokatorskie, spółdzielcze «mieszkanie będące własnością spółdzielni mieszkaniowej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego