mość

Wielki słownik ortograficzny PWN

mość -ści; -ście: książęca mość, królewska mość, Jego Królewska Mość
mości: mości książę!, mości panie!, mościa panno!

Słownik języka polskiego PWN

mość «wyraz używany w oficjalnych zwrotach grzecznościowych wśród szlachty»
Jego, Jej Cesarska Mość «zwrot grzecznościowy, tytularny, używany w stosunku do cesarza»
Jego, Jej Królewska Mość «zwrot grzecznościowy, tytularny, używany w stosunku do króla»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego