mrowienie

Wielki słownik ortograficzny PWN

mrowić się -wi się, -wią się

Słownik języka polskiego PWN

mrowienie «drętwienie, cierpnięcie odczuwane w kończynach na skutek zaburzeń w dopływie krwi»
mrowić «drętwieć, cierpnąć, drżeć»
mrowić się
1. «zapełniając tłumnie jakieś miejsce, poruszać się w różnych kierunkach»
2. «o miejscach: być zapełnionym przez ruchliwy tłum lub rój zwierząt»
3. «o przedmiotach: pojawiać się, występować masowo»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego