mury

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mur -ru, -rze; -rów: mur berliński a. Mur Berliński
Murów -rowa, -rowie; przym.: murowski
Mura (rzeka) -rze, -rę

Słownik języka polskiego PWN*

mury «miejsce z murowaną zabudową lub ogrodzone murem; też: murowane budynki»
mur
1. «ściana budynku lub ogrodzenie wykonane z cegieł, kamieni lub bloków betonowych spojonych zaprawą»
2. «coś, co ludzi izoluje lub dzieli»
3. «zwarta grupa ludzi lub rzeczy zasłaniająca coś lub odgradzająca coś od czegoś»
4. «w piłce nożnej: zawodnicy ustawieni w szereg, osłaniający bramkę przed strzałem z rzutu wolnego»

• murowy
mur-beton pot. «z całą pewnością, bez żadnej wątpliwości»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego