nędznie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nędz•nie
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Słownik języka polskiego PWN*

nędzny
1. «świadczący o nędzy, będący wynikiem ubóstwa»
2. «wychudły, wynędzniały»
3. «marny, tandetny»
4. «mający niewystarczającą wartość»
5. «bezwartościowy moralnie, podły»
6. «stojący na niskim poziomie artystycznym, zawodowym»

• nędznie

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego