marnie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mar•nie; -ej
Mar•na -nie, -nę: kanał Marna-Ren
mar•ny; -ni; -niej•szy

Słownik języka polskiego PWN*

marny
1. «mający niską wartość lub złą jakość»
2. «nieudolny, nieporadny»
3. daw. «próżny, bezskuteczny»

• marnie • marniutki
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego