nabywczy

Słownik języka polskiego PWN*

nabywca «ten, kto coś nabył»
• nabywczy • nabywczyni
siła nabywcza ludności «możność kupienia przez ludzi określonej ilości dóbr i usług, wyrażana sumą pieniędzy i otwartych kredytów, którymi ci ludzie dysponują»
siła nabywcza pieniądza «ilość towarów, które można nabyć za pieniądze»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego