siła nabywcza ludności

Słownik języka polskiego PWN*

siła nabywcza ludności «możność kupienia przez ludzi określonej ilości dóbr i usług, wyrażana sumą pieniędzy i otwartych kredytów, którymi ci ludzie dysponują»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego