nabywczy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nabyw•czy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…emerytur w dzisiejszych złotówkach. Oznacza to, że przy szacowaniu siły nabywczej tych emerytur nie trzeba uwzględniać wpływu inflacji prowizja PTE. malejąco…

 

…względu na to, że w przypadku rynku otwartego przepływ siły nabywczej wynikający z transakcji między emitentem i inwestorem odbywa się na…

 

…UE, czyli w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii (79% siły nabywczej UE), to przyjętą strategią mogłoby być wycofanie się z tych…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego