naczelnikostwo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

naczel•nikostwo (naczelnik z żoną) -wa, B.= D., Ms. -wu
naczel•nikostwo (urząd naczelnika) -wa, B.= M., Ms. -wie

Słownik języka polskiego PWN*

naczelnikostwo
1. «urząd naczelnika»
2. «naczelnik z żoną»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego