nadziany

Wielki słownik ortograficzny PWN

nadziany; -ni
nadziać -dzieję, -dzieją; -dziali a. -dzieli
nadział -ału, -ale; -ałów

Słownik języka polskiego PWN

nadziany pot. «mający dużo pieniędzy»
nadziaćnadziewać
1. «wypełnić nadzieniem coś do jedzenia»
2. «wbić na coś ostrego»
nadział
1. «podział gruntów»
2. «grunt otrzymany z podziału»
nadziać się Inadziewać się «wbić się na coś ostrego»
nadziać się IInadziewać się pot. «niespodziewanie spotkać kogoś»
nadziać się III pot. «o wielu sprawach, wydarzeniach: zdarzyć się»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Nadziewane cukierki są już nadziane
6.06.2001
Jaka jest prawidłowa forma: kadra wysoko kwalifikowana czy kadra wysoko wykwalifikowana?

Z poważaniem,
J.Kanikowski
Contra spem spero
29.01.2019
Szanowni Państwo!
Znalazłam w pewnej książce zdanie: Początkowo część z nas próbowała unikać tematu, żywiąc nadzieję wbrew nadziei, że nie jesteśmy prawdziwymi alkoholikami.
Oczywiście chodzi o tę nadzieję wbrew nadziei. Czy to poprawne? Jeśli tak, co oznacza nadzieja bez nadziei?

Z poważaniem – Maria Kazimierczak
niejasne słowa kolędy i Ewangelii
27.02.2011
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w jednej z kolęd są słowa „Oddajmy za złoto wiarę”. Na lekcjach religii uczą, że jeśli już coś za coś oddawać, to najlepiej życie za wiarę, a przehandlowanie wiary, do tego jeszcze za dobra materialne, to coś nie do pomyślenia.
Podobną konsternację wywołują słowa Ewangelii: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Zawsze była mowa raczej o ubóstwie materialnym, a bogactwie duchowym.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... traktowany na serio w Petersburgu, został pogrzebany. Tym samym prysły nadzieje pokładane przez polskich magnatów w orientacji rosyjskiej.

    Rozdział II
    Księstwo...
  • ... pracę z młodzieżą na szerszą skalę. Maria Staszel ma również nadzieję na skonsolidowanie istniejących w Nowym Targu pięciu zespołów regionalnych - po...
  • ... Polskiej złożyło 132 tys. osób, choć Ministerstwo Skarbu Państwa miało nadzieję, że będzie ich przynajmniej pół miliona. Podobnie było w wypadku...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego