naturalny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

naturalny
1. «właściwy naturze, przyrodzie, zgodny z jej prawami»
2. «zrobiony z surowców występujących w naturze»
3. «stanowiący właściwość czyjejś natury, wrodzony»
4. «zgodny ze zwykłym porządkiem rzeczy, zrozumiały sam przez się»
5. «wynikający z czyjejś natury, szczery, niewymuszony»
6. «uiszczany w towarach, w naturze»

• naturalnie • naturalność
dobór naturalny «proces w świecie organicznym prowadzący do utrzymywania się przy życiu osobników najlepiej przystosowanych»
język naturalny «język będący wytworem historycznego rozwoju, w przeciwieństwie do języków sztucznych»
krajobraz naturalny, pierwotny «krajobraz zachowany w pierwotnej postaci»
logarytm naturalny «logarytm, którego podstawą jest liczba niewymierna e, równa w przybliżeniu 2,7182»
naturalny ojciec «ojciec nieślubnego dziecka w stosunku do tego dziecka»
nawóz naturalny, organiczny «nawóz pochodzenia naturalnego»
odlew naturalny «skamieniałość powstała z plastycznego osadu, który wypełnił wnętrza skorup lub odcisków pozostawionych przez ciało dawnych skorupiaków»
poród naturalny, fizjologiczny «poród odbywający się między 38 a 42 tygodniem ciąży siłami natury»
przyrost naturalny «w demografii: nadwyżka liczby urodzin nad liczbą zgonów»
syn naturalny daw. «syn nieślubny»
zgon naturalny «śmierć fizjologiczna»
barwy naturalne «barwy takie jak w naturze»
bogactwa naturalne «złoża rud, minerałów, zasoby roślinne i inne, które mogą być wykorzystane w gospodarce»
córka naturalna daw. «córka nieślubna»
droga naturalna «droga komunikacyjna stworzona przez naturę, np. spławna rzeka»
dziecko naturalne daw. «dziecko nieślubne»
fonacja naturalna «wydawanie głosu z udziałem krtani oraz jamy ustnej, nosowej i gardłowej jako rezonatorów»
gospodarka naturalna «wytwarzanie produktów przeznaczonych na bezpośrednie zaspokajanie potrzeb producentów, a nie na wymianę»
granica naturalna «granica przebiegająca wzdłuż naturalnych elementów krajobrazu»
guma naturalna «gęsta substancja, wyciekająca z uszkodzonych miejsc niektórych drzew owocowych»
historia naturalna daw. «zoologia, botanika, mineralogia»
liczba naturalna «liczba ciągu 1, 2, 3, 4, 5... (według niektórych definicji także 0)»
potrzeba fizjologiczna, naturalna «konieczność oddania moczu lub kału»
renta naturalna «renta feudalna oddawana panu przez poddanego w postaci produktów uzyskiwanych z własnego gospodarstwa»
śmierć fizjologiczna, naturalna «śmierć spowodowana naturalnym starzeniem się organizmu»
włókna naturalne «włókna otrzymywane z surowców roślinnych i zwierzęcych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

naturalna medycyna indyjska a polska ortografia
3.02.2010
Witam serdecznie!
Jak (wielką czy małą literą) zapisywać nazwy związane z naturalną medycyną indyjską – ajurwedą:
Ajurweda czy ajurweda?
Dosha czy dosha (energia)? czy ten wyraz można odmieniać?
Kapha, Pitta i Vata czy kapha, pitta i vata (rodzaje energii)?
— masła Ghee, Shea czy masła ghee, shea?
Próbowałam znaleźć odpowiedź w dostępnych mi słownikach, jednak bezskutecznie. Dlatego będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Muzeum Historii Naturalnej
3.10.2016
Szanowni Państwo,
The Natural History Museum w Londynie, jak i nazwy innych muzeów o podobnej tematyce tłumaczone są jako Muzeum Historii Naturalnej. Czy jest to prawidłowa nazwa w języku polskim? Czy nazwy Muzeum Historii Ziemi lub Muzeum Historii Przyrody nie byłyby bardziej poprawne?

Z pozdrowieniami
Czytelnik
Język ogólny a zapis matematyczny
12.01.2016
Szanowni Państwo,
zastanawialiśmy się ostatnio, czy jeśli długość pewnego odcinka jest równa k razy długość innego, gdzie k jest pewną ustaloną liczbą dodatnią, to można powiedzieć, że ten pierwszy jest k-krotnie dłuższy od drugiego. Sęk w tym, że k może być równe np. 1/2. Czy sensownym byłoby zatem stwierdzić, że jeden odcinek jest pół raza dłuższy od drugiego? W matematyce często prowadzi się dość ogólne rozważania, które czasem trudno objąć językiem.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przedsiębiorstwa. Oczywiście nie m przemysłu chemicznego nie oddziaływującego na środowisko naturalne
  Dla naszej firmy problemy ochrony środowiska, bezpieczeństwo procesów technologicznych, jak...
 • ... skończyć śmiercią w ciągu 6 miesięcy.


  LECZENIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
  METODY
  NATURALNE

  AKUPUNKTURA
  Za jej pomocą można zidentyfikować pola, w których przepływ...
 • ... Wartościowych i Giełd poinformowali we wtorek, że CeTO ma stanowić naturalne zaplecze dla GPW, wspierając swoją działalnością sektor małych i średnich...

Encyklopedia PWN

dobór naturalny, selekcja naturalna, dobór stabilizujący,
mechanizm ewolucji zaproponowany przez Ch. Darwina i A.R. Wallace’a (1858) w celu wyjaśnienia sposobów powstawania przystosowań (adaptacja) i specjacji, czyli powstawania nowych gatunków.
demogr. część szerszego pojęcia — ruch ludności, oznaczającego fizyczne przemieszczenia ludzi lub zmiany w czasie liczby i struktury demograficznej ludności.
ciało niebieskie obiegające planetę;
mat. logarytm, którego podstawą jest liczba e;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!