neutralizowanie

Słownik języka polskiego PWN*

neutralizacja
1. «osłabianie lub eliminowanie szkodliwego działania czegoś»
2. «reakcja między kwasem i zasadą, w wyniku której powstaje roztwór obojętny»
3. «zniesienie opozycji językowej»
4. «uznanie jakiegoś państwa za państwo neutralne»
5. «wyłączenie określonego terytorium z obszaru wojny»

• neutralizacyjny • neutralizować • neutralizować się

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego