niby

Słownik języka polskiego PWN*

niby- «pierwszy człon wyrazów złożonych nadający im odcień pozorności, udawania, podobieństwa itp., pisany z łącznikiem, np. niby-poeta, lub pisany łącznie w terminach naukowych, np. nibygwiazda»
na niby «o czynności udawanej, pozorowanej»
niby I «przyimek używany w konstrukcjach porównawczych, wyrażający relację podobieństwa, np. Drucik cienki niby igła.»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego