nienaturalny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

nienaturalny
1. «niewynikający z praw natury, przyrody»
2. «niebędący właściwością czyjejś natury»
3. «niezgodny ze zwykłym porządkiem rzeczy»
4. «niewynikający z czyjejś natury, nieszczery»

• nienaturalnie • nienaturalność
śmierć gwałtowna, nienaturalna «śmierć w następstwie wypadku, morderstwa lub samobójstwa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

chrześ-ci-jań-ski
12.10.2009
Witam!
Mam kilka pytań:
1. Czy poniższe zdanie jest poprawnie napisane: „Poziom śmiertelności niemowląt zwiększył się”?
2. Czy wyraz chrześ-cijański jest poprawnie podzielony?
Z góry dziękuję .
Co znaczy za tydzień?
15.05.2017
Czy określenie za tydzień może oznaczać w przyszłym tygodniu (nieistotne, który dzień)?
W znaczeniu: ‘za tygodniem, który trwa’. Czy poprawne jest tak myśleć w jakimś kontekście? Podobnie określenia: za jeden dzień, jeśli już trwa.
Czy starość może zabić?
6.04.2016
Czy jak ktoś umarł ze starości (czas. nieprzechodni), to czy można to zdarzenie opisać także za pomocą czasownika przechodniego z podaniem przyczyny (nieosobowy sprawca) w pozycji podmiotu, np. Starość zabiła Janka?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... a cyferki na górze wariują od zmian. Kulka podskakuje z nienaturalną lekkością plażowej piłki, jakby zapominając o prawach ciążenia. Żaróweczki błyskają...
  • ... teraz do Warszawy...
    I znów przedłużające się milczenie, i znów
    nienaturalne popatrywanie na otaczające przedmioty, na filiżanki z "czajem", na talerzyki...
  • ... bez sensu. Widz nie może odebrać pracy jako czegoś obcego, nienaturalnego, bo wówczas będzie miał kłopoty z jej zrozumieniem i przeżyciem...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego