nieograniczony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nieo•graniczony (czymś, np. przepisami)
nieo•graniczony (całkowity, zupełny): obszar nieograniczony (mat.), funkcja nieograniczona (mat.)

Słownik języka polskiego PWN*

nieograniczony
1. «niczym nieskrępowany»
2. «niemający ograniczeń liczebnych, czasowych itp.»
3. «nieskończenie wielki»

• nieograniczenie • nieograniczoność
obszar nieograniczony «obszar na płaszczyźnie lub w przestrzeni niemieszczący się w żadnym kole lub kuli, np. półpłaszczyzna, pas»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego