niewinny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

niewin•ny; -n•ni (czemuś: niewinny nieszczęściu)

Słownik języka polskiego PWN*

niewinny
1. «taki, który nie zawinił, nie zrobił nic złego»
2. «nieświadomy zła; też: świadczący o takim stanie»
3. «niepowodujący poważnych, przykrych konsekwencji»

• niewinnie

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego