niewola

Słownik języka polskiego PWN*

niewola
1. «brak wolności, niepodległości, suwerenności»
2. «w odniesieniu do zwierząt: życie nie na swobodzie, lecz w ogrodzie zoologicznym, w klatce itp.»
3. «odosobnienie żołnierzy strony przeciwnej w obozie wojskowym w okresie wojny»
4. «przemożny wpływ czegoś, uzależnienie od czegoś»
niewola awiniońska «okres rezydowania papieży w Awinionie i uzależnienia Kościoła od władzy królów francuskich»
niewola babilońska «70-letnia niewola Izraelitów uprowadzonych w VI w. p.n.e. do Babilonu»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego