niewykluczony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

niewykluczony (możliwy)
niewykluczony (nieusunięty przez kogoś)

Słownik języka polskiego PWN*

niewykluczony «mogący zaistnieć»
niewykluczone «możliwe, prawdopodobnie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego