niezbędny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

niezbędny «koniecznie potrzebny»
• niezbędnie • niezbędność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

konieczny i niezbędny
23.05.2002
Jaka jest różnica w znaczeniu słowa konieczny a niezbędny?
Pisze się dostawca usług internetowych
17.04.2018
Mam pytanie związane z przekładami umów z języka angielskiego. Często znajduje się w nich wykaz terminów stosowanych w dokumencie i są one wszędzie pisane wielką literą (np. Service Provider). Choć w polskim nie ma takiej swobody w kwestii wielkich liter jak w angielskim, to zwyczajowo terminy ujęte w definicjach są pisane wielką literą.
Pytanie: czy w przypadku terminów wielowyrazowych lepiej pisać oba wyrazy wielką literą (np. Dostawca Usług) czy tylko pierwszy (Dostawca usług)?
adekwatny
9.10.2007
Czy słowo adekwatny musi zawsze występować w złożeniu adekwatny do, czy może być użyte samodzielnie? W skrypcie użyłem zdania „Niezbędne jest sformułowanie bardziej adekwatnej teorii metali”, mając na myśli 'lepszej niż obecna'. Pani redaktor stwierdziła, że musi być adekwatnej do, więc uzupełniłem na adekwatnej do rzeczywistości, ale nie jestem tym zachwycony.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nie zawsze trzeba mieć naukowe potwierdzenie, aby wprowadzić w życie niezbędne przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska.
    Na konferencji w Bergen...
  • ... spraw spółki, reprezentowanie spółki wobec władz, instytucji i osób, określanie niezbędnego personelu, zawieranie umów w imieniu spółki.
    Zarząd był upoważniony, o...
  • ... prac. Plany modernizacji są już gotowe, ale Słowacy nie mają niezbędnych 150 mln koron na rozbudowę tego przejścia. Na przyszły rok...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego