konieczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Koniecz•ny: Marian Koniecz•ny, Koniecz•nego, o Koniecz•nym
koniecz•ny; -ni; -niej•szy

Słownik języka polskiego PWN*

konieczny
1. «bezwzględnie potrzebny»
2. «taki, którego nie da się uniknąć»

• koniecznie
sąd konieczny log. «sąd bezwarunkowy, wynikający z przesłanek, niedający się zaprzeczyć»
warunek konieczny, warunek sine qua non [wym. – s-ine kwa non] «warunek, który musi być spełniony, aby mogło zajść jakieś zdarzenie»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego